Θέματα που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες

Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι:

Παρασκευή 30.03.2018 & Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω αργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Πληρωμών (σύστημα TARGET2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.