ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Με την ΠΟΛ. 1033/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ. 1022/2014 και ορίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη αυτή, η ημερομηνία λήξης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2017 είναι η 2 Απριλίου 2018.

Φόρος Διαμονής

Ο φόρος αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου -απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.