Φίλοι μου,

Σήμερα, μέρα με την μέρα γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό, ότι εποχή του εύκολου επιχειρηματικού κέρδους, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Με το φορολογικό ορίζοντα ν’ αλλάζει συνεχώς και το οικονομικό περιβάλλον που μετασχηματίζεται, δημιουργούνται συνεχώς νέες προκλήσεις και απαιτήσεις.
Δεσμεύομαι ότι μπορώ να εκμεταλλευτώ την εμπειρία που έχω αποκτήσεις προς όφελος σας.
Μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας εκτός από τη φορολογική συμμόρφωση, να αποκτήσει λογιστική ενημερότητα και συνεπώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την αυξημένη προσοχή των κρατικών και τοπικών κυβερνήσεων στις απαιτητικές δημοσιονομικές τους ανάγκες και τον συνεχή αντίκτυπο των συνεχώς μεταβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, είναι σημαντικό οι εταιρείες να διατηρούν τη συμμόρφωση με τις φορολογικές αρχές.

Η καθημερινή ενασχόληση του εξωτερικού συμβούλου με διαφορετικά θέματα και διαφορετικό αντικείμενο έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση γνώσεων, πληροφοριών κ.α. απαραίτητων για κάθε επιχειρηματία, αλλά και ιδιώτη.
Το γραφείο μας αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στους τομείς της λογιστικής, των οικονομικών και της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων. Η φιλοσοφία μας στοχεύει στην κατανόηση, την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης τους.
Ευελπιστώ να συνδράμω με όλες μας τις δυνάμεις μου, ώστε να βοηθήσω τον κάθε επιχειρηματία αλλά και τον εν δυνάμει νέο, να ανταποκριθεί στις δύσκολες επιταγές των καιρών.

Μετά τιμής
Νίκη Κοταλακίδου
Φοροτεχνικός