Η σημασία της ενδικοφανούς προσφυγής για τη φορολογική διαδικασία

Του Γιώργου Λαμπίρη Ιδιαίτερη αξία έχει για τη φορολογική διαδικασία η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής για το δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από τους φορολογούμενους, σε πιλοτική μορφή από τις 9 Μαΐου.…

Θέματα που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες

Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι: Παρασκευή 30.03.2018 & Δευτέρα 02.04.2018 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/2005), ως μέρες ειδικής αργίας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω…

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Με την ΠΟΛ. 1033/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ. 1022/2014 και ορίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.…