Φοροτεχνικός Σχεδιασμός

Υπηρεσίες Φοροτεχνικού Σχεδιασμού

Το ασταθές φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό περιβάλλον, είναι το κυριότερο πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα. Το πλήθος, η σημαντικότητα και η ποικιλομορφία των υποθέσεων που διαχειριζόμαστε, μέχρι σήμερα , μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε σε λεπτές και απαιτητικές υποθέσεις με τη γνώση που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο –κάθε φορά- αποτέλεσμα. Αυτό είναι που κερδίζει και συντηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών μας και τους εμπνέει σιγουριά για την ασφαλή ολοκλήρωση των υποθέσεων τους
Συνοπτικές διαθέσιμες Φορολογικές Υπηρεσίες:
  • Σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Δηλώσεις κτηματολογίου
  • Δηλώσεις ΕΝΦΙΑ
  • Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις
  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Εκπροσώπηση στις φορολογικές αρχές
  • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
  • Παράβολα
  • Αιτήσεις για επιδόματα, βοηθήματα κλπ

Leave a Reply

Your email address will not be published.